Areál TNAD

Zastavaná plocha objektu SO 01 Umývacia hala .........................   198,28 m2

Zastavaná plocha objektu SO 02 Prevádzková budova ............. 103,89 m2

Plocha riešených spevnených plôch a komunikácii .............................. 740,84 m

Stavebný objekt umývacej haly slúži pre umiestnenie umývacej linky typ SVG Super Wash C 2100 pre nákladné automobily. Súčasťou objektu je miestnosť technológie s umiestnením zariadenia pre regeneráciu vody FONTIS - 15.

Stavebný objekt prevádzkovej budovy je určený pre vodičov nákladných automobilov na oddych a hygienu. Zároveň v ňom sú umiestnené prevádzkové priestory centra, a to kancelárie.

Stavebný objekt spevnených plôch komunikácií rieši prístupy k jednotlivým objektom. Plochy sú riešené s cementobetónovým krytom. Chodníky z betónovej zámkovej dlažby.