BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Spoločnosť  BOGE Elastmetall Slovakia vznikla ako dcérska spoločnosť fy SACHS Slovakia a tým naša kancelária nadviazala na spoluprácu v projektovaní stavebných prác pre novovzniknutú spoločnosť. Táto spolupráca pokračuje aj v súčasnosti po zmene vlastníckych vzťahov a prechode firmy BOGE pod čínskych vlastníkov. Predmetom projekčných prác sú stavebné úpravy existujúcich priestorov, prístavby a novostavby výrobných a administratívnych priestorov.