POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM


Návrh polyfunkčného bytového domu ako prestavba a dostavba administratívnych priestorov investora. Stavba je riešená s dôrazom na minimalizovanie prevádzkových nákladov a využívaním alternatívnych zdrojov energie.


_rok: 2017-2018

_stupeň PD: projekt na stavebné povolenie