REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA

Centrum pomoci človeku


Obnova a dostavba objektov v areáli Trnavskej charity.