Vyhrali sme 2. miesto vo verejnej architektonicko-
-krajinárskej súťaži "Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia". Porota ocenila koncept a
zaradila náš návrh k tým najlepším.