POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM

_lokalita: Sereď
_kategória: bytový dom /novostavba/
_stupeň PD: realizačný projekt /prebieha realizácia/
_rok: 2017-2018


Návrh polyfunkčného bytového domu ako prestavba a dostavba administratívnych priestorov investora. Stavba je riešená s dôrazom na minimalizovanie prevádzkových nákladov a využívaním alternatívnych zdrojov energie.