PONUKA SLUŽIEB

_ zameranie objektov

_ investičné zámery

_ architektonické štúdie
_ urbanistické štúdie
_ návrhy interiérov a nábytku

_ dokumentácia pre územné rozhodnutie
_ dokumentácia pre stavebné povolenie
_ dokumentácia pre realizáciu stavby
_ poradenstvo a konzultácie

_ odborné posudky
_inžinierska činnosť


V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.