en-2. miesto v súťaži  - Vojšín

31/08/2022

Vyhrali sme 2. miesto vo verejnej  architektonicko-
-krajinárskej súťaži "Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia". Porota ocenila koncept a
zaradila náš návrh k tým najlepším.


#architecturecompetition