Nissens Slovakia, Čachtice

Naša spoločnosť realizovala pre dánsku firmu Nissens Slovakia s.r.o. v Čachticiach technický dozor investora na prístavbe výrobnej a skladovacej haly s celkovou výmerou 8400m2. Stavba bola realizovaná dodávateľským systémom "na kľúč" a naša činnosť zabezpečovala kontrolu kvality realizovaných prác dodávateľom a súlad s platnými normami a predpismi.