Obnova a adaptácia objektu rím.kat. farskej budovy

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Lokalita: Palárikova ulica, Banská Štiavnica
Unifikovaný názov KP: dom meštiansky
Zaužívaný názov: katolícka fara
Doba vzniku: 2.pol.16.storočia
Prevládajúci sloh: klasicizmus

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Na súčasnom stave objektu dnešnej rímskokatolíckej fary sa podpísalo veľké množstvo stavebných zásahov, ktorými prešiel počas svojej existencie. Tieto zásahy boli dôsledkom viacerých účelov, ktorým objekt slúžil. Pôvodne sa jednalo o bohatý meštiansky dom, ktorý v 18. storočí prešiel do majetku rímskokatolíckej cirkvi a v 80. rokoch bol prispôsobený pre potreby fary. Z tejto etapy sa zachoval aj priechod vedúci do areálu kostola.

Objekt disponuje zložitým pôdorysným tvarom, ktorý je tvorený hmotou piatich krídel prepojených do nepravidelného polygónu. Má dve nádvoria - hlavné, štvorboké, prístupné samostatným vjazdom z hlavnej ulice a menšie polouzavreté, prístupné z hlavného objektu, tvorené prečnievajúcim traktom bývalej stajne a fasádou susedného domu. Pôdorysné usporiadanie a osadenie hmôt objektu má za následok zložitú dispozíciu, ktorá sa nevyhla prechodným miestnostiam. Miestnosti na druhom nadzemnom podlaží sú prístupné aj cez pavlač.

NÁVRH OBNOVY OBJEKTU Z HĽADISKA FUNKCIE A PREVÁZKY

Pri adaptácia farskej budovy bola zohľadnená požiadavka na variantné riešenia z dôvodu overovania možností využitia objektu jednak iniciované samotným farským úradom a jednak ako akademické zadanie. Navrhované riešenie uvažuje s ponechaním farskej funkcie v hlavnej bude s malou predajňou v pivnici, prenajímateľnou kanceláriou pro-bono na prízemí renesančného krídla a multifunkčnou sálou v severnom krídle, priestormi videoprodukčného štúdia a expozíciou na druhom nadzemnom podlaží. Podkrovie je vyčlenené na prechodné ubytovanie pre potreby fary a klubovňu pre mladých.

Pre umiestnenie predajne keramických výrobkov úžitkovej potreby bolo prevádzkovo nutné odkopať súčasný terén, čím bolo možné odokryť pôvodný kamenný vstupný portál. Predajňa disponuje odbytovým priestorov, predajným pultom, zázemím, ktoré na presvetlenie využíva pôvodný okenný otvor s novovytvoreným anglickým dvorčekom.

Farský úrad je na prízemí prispôsobený na stretávanie sa s ľuďmi a vybavovanie administratívnych úkonov. Čakáreň v priamom dotyku na kanceláriu, zasadačka na rokovania farskej rady, kuchyňa s jedálňou a možnosťou obslúžiť vonkajšie posedenie na terase. Na chodbe sú navrhované informačné panely o histórii objektu aj farského spoločenstva a tiež prezentácia zachovaných kamenných prvkov a pôvodnej dlažby. Toalety sú riešené ako vložený kontajner pre čo najmenšie zasahovanie do pôvodných konštrukcii. Na poschodí sa nachádza ubytovania pána kaplána a farára, s vlastnými kúpeľňami a pohotovostnou kuchynkou. Samostatnú časť tvorí byt biskupa spolu s reprezentačnou audienčnou miestnosťou/pracovňou. V podkroví sú situované izby prechodného ubytovania pre potreby fary. Izby sú dvojlôžkové s možnosťou prístelky a vybavené vlastnou kúpeľňou.

V renesančnom krídle sa nachádza prenajímateľná kancelária ponúkajúca služby pre záujemcov bez poplatku. Jedná sa najmä o právnickú, prípadne psychologickú poradňu. Na poschodí je umiestnený priestor expozície s vlastným zázemím, ktorú je v prípade väčších priestorových nárokov umiestniť aj v podkroví.

Severný trakt je navrhovaný ako multifunkčná sála slúžiaca pre koncerty, prednášky, prezentáciu firmy a firemných výrobkov, prípadne ako kňazská rekolekcia. Na sálu nadväzuje hygienické zázemie a priestory s možnosťou konania rôznych workshopov na overenie odprednášanej problematiky. Funkciu sály dopĺňa aj novotvar zaskleného átria, ktoré vytvára tejto sále rozptylový predpriestor, ktorý plní viacero funkcii. Jednak je v tomto priestore možné usporiadať catering pre akciu konanú v sále a z dlhodobejšieho hľadisku možnosť stálych výstav umeleckých diel, prípadne panelov. Na poschodí sa nachádza priestor videoprodukčného a grafického štúdia. Vstupuje sa z pavlače cez sekretárku do zasadacej miestnosti, na ktorú priamo nadväzujú kancelárie reportérov a grafikov. Samostatná miestnosť je strižňa spolu so skladom techniky. V podkroví možno nájsť klubovňu pre mladých prístupnú cez novotvar skleného "krčka" zo schodiska v renesančnom krídle. Jedná sa o veľkopriestor s variabilným využívaním, ktorý disponuje vlastnou minikuchynkou, "knižnicou", priestorom na prácu aj oddych.