RODINNÝ PENZIÓN


Ideový návrh malého rodinného penzióna so samostatným bývaním v klasickej dedinskej zástavbe v priamom dotyku na frekventovanú cyklotrasu.


_rok: 2017

_stupeň PD: ideová architektonická štúdia