REALIZOVANÉ STAVBY - VÝBER

     Polyfunkčný dom, Trnava

novostavba

     Konvikt a Marianum, Trnava

rekonštrukcia

     Konvikt sv. Ladislava, Bratislava

rekonštrukcia

     Kanonické domy č. 5, 6 a 7, Nám. sv. Mikuláša,             Trnava

rekonštrukcia

     Ľudová Banka Bratislava, a.s., expozitúra Šala

rekonštrukcia

     Ubytovňa ŽOS, Trnava

rekonštrukcia

STAVBY PRE ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ

     Objekt balneoterapie VKÚ, Pieštany - spolupráca

novostavba

     Ambulancie všeobecného a odborného lekára,             Trnava

prestavba

     Zubná ambulancia, Nitra

prestavba

     Očná ambulancia, Sereď

prestavba

     Zariadenie pre soc. a hospicovú starostlivosť,               Trnava

prestavba

     Charitný domov, Vrbové - spolupráca

rekonštrukcia

     Klub dôchodcov, Dolná Streda

rekonštrukcia

 

   PRIEMYSELNÉ OBJEKTY A AREÁLY

    Objekty skladov a expedície ZF Slovakia a.s.,                Trnava

novostavba

    Rekonštrukcia a dostavby prevádzkových,                    výrobných a administratívnych priestorov fy ZF            Slovakia a.s., Levice

rekonštrukcia

dostavby

    Vyparovacia stanica pre čistenie vagónov ŽOS            Trnava

novostavba

    ŠKOLSKÉ STAVBY A KULTÚRA
     Dostavba a rekonštrukcia ZŠ, Dolná Streda

novostavba

     Dostavba a rekonštrukcia MŠ, Dolná Streda

rek. + novostavba

     Objekt pre stravovanie a výuku SOUP-P, Rakovice

rek. + novostavba

     Mestská knižnica, Piešťany - spolupráca

rekonštrukcia

     Športovo-komunitné centrum, Dolná Streda

rekonštrukcia

     Viacúčelová sála, Gymnázium Angely Merici,               Trnava

projekt

     Internát Mariánum, Trnava

rekonštrukcia

    ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
     Územný plán obce Dolná Streda

projekt

     Výstavba zóny RD, Pezinok

projekt

     Výstavba zóny RD, Svätý Jur - spolupráca

projekt - realizácia

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE - VÝBER

     Materská škola, Bratislava

štúdia

     Akademické centrum STU, Nám.Slobody, Bratislava

štúdia

     Obnova a adaptácia objektu nemocnice, Topoľčany

štúdia

     Návrh rámcovej metódy obnovy, Kalvária Trnava

štúdia

     Polyfunkčný súbor, Všenory, ČR

štúdia