REALIZOVANÉ STAVBY - VÝBER

     Polyfunkčný dom, Trnava

novostavba

     Konvikt a Marianum, Trnava

rekonštrukcia

     Konvikt sv. Ladislava, Bratislava

rekonštrukcia

     Kanonické domy č. 5, 6 a 7, Nám. sv. Mikuláša,             Trnava

rekonštrukcia

     Ľudová Banka Bratislava, a.s., expozitúra Šala

rekonštrukcia

     Ubytovňa ŽOS, Trnava

rekonštrukcia

 

   PRIEMYSELNÉ OBJEKTY A AREÁLY

    Objekty skladov a expedície ZF Slovakia a.s.,                Trnava

novostavba

    Rekonštrukcia a dostavby prevádzkových, výrobných a administratívnych priestorov fy ZF Slovakia a.s.,                Levice

rekonštrukcia

dostavby

    Vyparovacia stanica pre čistenie vagónov ŽOS             Trnava

novostavba

    ŠKOLSKÉ STAVBY A KULTÚRA
     Dostavba a rekonštrukcia ZŠ, Dolná Streda

novostavba

     Dostavba a rekonštrukcia MŠ, Dolná Streda

rek. + novostavba

     Objekt pre stravovanie a výuku SOUP-P, Rakovice

rek. + novostavba

     Mestská knižnica, Piešťany - spolupráca

rekonštrukcia

     Športovo-komunitné centrum, Dolná Streda

rekonštrukcia

    ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
     Územný plán obce Dolná Streda

projekt

     Výstavba zóny RD, Pezinok

projekt

     Výstavba zóny RD, Svätý Jur - spolupráca

projekt - realizácia

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE - VÝBER

     Materská škola, Bratislava

štúdia

     Akademické centrum STU, Nám.Slobody, Bratislava

štúdia

     Obnova a adaptácia objektu nemocnice, Topoľčany

štúdia

     Návrh rámcovej metódy obnovy, Kalvária Trnava

štúdia

     Polyfunkčný súbor, Všenory, ČR

štúdia