ZF Slovakia, a.s.

Naša kancelária spolupracuje s firmou ZF Slovakia a.s. (SACHS Slovakia, ZF SACHS Slovakia) už od jej vstupu na slovenský trh vo výrobe automobilových súčiastok, čo je už viac ako 20 rokov. V tom období sme vypracovali viacero projektov rekonštrukcii existujúcich priestorov v areáli bývalých Trnavských automobilových závodov, ako aj novostavieb, prístavieb a prestavieb existujúcich halových a administratívnych objektov.


Po výstavbe ďalšieho výrobného areálu firmy ZF v Leviciach a prenájme rozsiahlych priestorov v areáli Levitex v Leviciach naša spolupráca pokračuje aj pri stavebných úpravách a rozširovaní aj týchto priestorov.