POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM

_lokalita: Sereď
_kategória: bytový dom /novostavba/
_stupeň PD: realizačný projekt
_rok: 2017-2022


Polyfunkčný bytový dom - prestavba a dostavba administratívnych priestorov investora. Stavba je riešená s dôrazom na minimalizovanie prevádzkových nákladov a využívanie alternatívnych zdrojov energie.