OBYTNÉ STAVBY
rodinné domy, rekreačné chaty, bytové domy, prechodné ubytovanie

Rodinný dom, Trnava /rekonštrukcia/
Rodinný dom, Kalinkovo
/novostavba/
Rodinný dom, Kittsee /novostavba/ 
Rodinný dom s pátiom, Sereď /novostavba/ 

Bytový dom, Sereď /novostavba/
Rekreačná chata, Senica /rekonštrukcia/
Penzión u Aničky /architektonická štúdia/
Ubytovňa ŽOS, Trnava /rekonštrukcia/
XS dom, Bratislava /novostavba/


ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
kancelárske budovy

Administratívna budova ZF I., Trnava /novostavba/
Administratívna budova ZF II., Trnava /novostavba/ 
Administratívna budova ZF, Komárno /rekonštrukcia/ 


ŠKOLSKÉ STAVBY
materské školy, základné školy, univerzitné objekty, duálne vzdelávanie, školské jedálne

ZŠ Angely Merici, Trnava /rekonštrukcia/
Budova duálneho vzdelávania ZF Slovakia a.s., Trnava /novostavba/
Dostavba a rekonštrukcia ZŠ a MŠ, Dolná Streda
Objekt pre stravovanie a výuku SOUP-P, Rakovice /rekonštrukcia+novostavba/
Športovo-komunitné centrum, Dolná streda /rekonštrukcia/


PRIEMYSELNÉ OBJEKTY A VÝROBNÉ AREÁLY
výroba, expedícia, skladovanie

Objekty skladov a expedície ZF Slovakia a.s., Trnava
Prevádzkové, výrobné a administratívne priestory ZF Slovakia a.s., Levice
Vyparovacia stanica pre čistenie vagónov ŽOS, Trnava
Výrobné haly Emerson Energy Systems, Nové Mesto nad Váhom


ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE OBJEKTY
ambulancie, liečebné zariadenia, hospice, opatrovateľské zariadenia, charitné zariadenia

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava /rekonštrukcia/
Svetlo n.o., Trnava /rekonštrukcia/
Hospic sv. Lujzy, Prievidza /rekonštrukcia interiéru/


SAKRÁLNE STAVBY
rekonštrukcie sakrálnych objektov, kaplnky

Školská kaplnka, Sereď
Konvikt a Marianum, Trnava /rekonštrukcia/
Konvikt sv. Ladislava, Bratislava /rekonštrukcia/
Kanonické domy č. 5, 6 a 7 na Nám. sv. Mikuláša, Trnava /rekonštrukcia/


INTERIÉRY, NÁBYTOK A MOBILIÁR
byty, rodinné domy, kancelárie, reprezentatívne priestory, služby a obchody,
mobiliár na mieru, kuchyne, nábytkové zostavy

AB pizzeria, Sereď
Byt - Seberíniho, Bratislava 
Mobiliár do kostola sv. Michala archanjela, Naháč
Vizualizácie interiéru Kolonádového mosta, Piešťany


KRAJINNÉ, PARKOVÉ A ZÁHRADNÉ REALIZÁCIE
súkromné a verejné záhrady, parky, námestia, pietne miesta, vyhliadkové body

Kostolné námestie a park, Dolná Streda
Park v Seredi
Vyhliadka na vrchu Vojšín, Malá Lehota /architektonicko-krajinárska súťaž/
Park v Leopoldove


ÚZEMNÉ PLÁNY A ZASTAVOVACIE ŠTÚDIE
posúdenie, zmeny a doplnky, aktualizácie, odborné konzultácie

Územný plán obce, Dolná Streda
Výstavba zóny RD Slnečnice, Senica /územné konanie/
Výstavba zóny Weinberg, Svätý Jur - spolupráca s AABP /realizácia/