BÝVANIE

rodinné domy, bytové domy, rekreačné chaty, prechodné ubytovanie, interiéry

    NOVOSTAVBY

    REKONŠTRUKCIE

 • Rodinný dom DM, Trnava /rekonštrukcia, realizácia/
 • Rodinný dom J, Vlčkovce /rekonštrukcia, vo výstavbe/
 • Rodinný dom F, Vlčkovce /rekonštrukcia, realizácia/
 • Rekreačná chata, Senica /rekonštrukcia, architektonická štúdia/

INTERIÉRY


SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE STAVBY

ambulancie, liečebné a opatrovateľské zariadenia, hospice, charitné objekty


ADMINISTRATÍVA, PRIEMYSEL A GASTRO

kancelárske budovy, interiéry kancelárií, výrobné, expedičné a skladovacie objekty, gastro-prevádzky

ADMINISTRATÍVA

 • Administratívna budova ZF I, Trnava /novostavba, realizácia/
 • Administratívna budova ZF II, Trnava /novostavba, realizácia/
 • Administratívna budova ZF III, Komárno /rekonštrukcia, realizácia/
 • Idea pre Magnu, Piešťany /urbanisticko-architektonická súťaž/
 • Infopoint ZF, Trnava /realizácia/
 • Interiér kancelárskych priestorov - Rosum, Bratislava /realizácia/

PRIEMYSEL

 • Objekty skladov a expedície ZF Slovakia a.s., Trnava
 • Prevádzkové, výrobné a administratívne priestory ZF Slovakia a.s., Levice
 • Vyparovacia stanica pre čistenie vagónov ŽOS, Trnava
 • Výrobné haly Emerson Energy Systems, Nové Mesto nad Váhom

GASTRO


SAKRÁLNE PRIESTORY

kaplnky, rekonštrukcie historických sakrálnych objektov, mobiliár na mieru

 • Školská kaplnka, Sereď /realizácia/
 • Kaplnka sv. Euzébie - Saleziánky, Banská Bystrica /návrh interiéru, vo výstavbe/
 • Konvikt a Marianum, Trnava /rekonštrukcia, realizácia/
 • Konvikt sv. Ladislava, Bratislava /rekonštrukcia, realizácia/
 • Kanonické domy č. 5, 6 a 7 na Nám. sv. Mikuláša, Trnava /rekonštrukcia, realizácia/ 

ŠKOLY A KULTÚRNE STAVBY

školy, univerzitné objekty, športové stavby, kultúrne centrá


KRAJINA, PARKY A ZÁHRADY

parky, námestia, súkromné a verejné záhrady, pietne miesta, vyhliadkové body


ÚZEMNÉ PLÁNY A ZASTAVOVACIE ŠTÚDIE

posúdenie, zmeny a doplnky, aktualizácie, odborné konzultácie

 • Územný plán obce, Dolná Streda
 • Výstavba zóny RD Slnečnice, Senica /územné konanie/
 • Výstavba zóny Weinberg, Svätý Jur - spolupráca s AABP /realizácia/