BÝVANIE

rodinné domy, bytové domy, rekreačné chaty, prechodné ubytovanie, interiéry

    NOVOSTAVBY

    REKONŠTRUKCIE

INTERIÉRY


SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE STAVBY

ambulancie, liečebné a opatrovateľské zariadenia, hospice, charitné objekty


ADMINISTRATÍVA, PRIEMYSEL A GASTRO

kancelárske budovy, interiéry kancelárií, výrobné, expedičné a skladovacie objekty, gastro-prevádzky

ADMINISTRATÍVA

PRIEMYSEL

GASTRO


SAKRÁLNE PRIESTORY

kaplnky, rekonštrukcie historických sakrálnych objektov, mobiliár na mieru

  • Školská kaplnka, Sereď /realizácia/
  • Kaplnka sv. Euzébie - Saleziánky, Banská Bystrica /návrh interiéru, vo výstavbe/
  • Kaplnka UPeCe, Trnava /návrh interiéru/
  • Konvikt a Marianum, Trnava /rekonštrukcia, realizácia/
  • Konvikt sv. Ladislava, Bratislava /rekonštrukcia, realizácia/
  • Kanonické domy č. 5, 6 a 7 na Nám. sv. Mikuláša, Trnava /rekonštrukcia, realizácia/ 

ŠKOLY A KULTÚRNE STAVBY

školy, univerzitné objekty, športové stavby, kultúrne centrá


KRAJINA, PARKY A ZÁHRADY

parky, námestia, súkromné a verejné záhrady, pietne miesta, vyhliadkové body


ÚZEMNÉ PLÁNY A ZASTAVOVACIE ŠTÚDIE

posúdenie, zmeny a doplnky, aktualizácie, odborné konzultácie

  • Územný plán obce, Dolná Streda
  • Výstavba zóny RD Slnečnice, Senica /územné konanie/
  • Výstavba zóny Weinberg, Svätý Jur - spolupráca s AABP /realizácia/