OBYTNÉ STAVBY
rodinné domy, bytové domy, rekreačné chaty, prechodné ubytovanie

Rodinný dom, Trnava /rekonštrukcia/
Rodinný dom, Kalinkovo /novostavba/
Bytový dom, Sereď /novostavba/
Rodinný dom v Kamenáči, Trnava /novostavba/
Rodinný dom, Vlčkovce /rekonštrukcia/ 
Rodinný dom, Kittsee /novostavba/ 
Rodinný dom s pátiom, Sereď /novostavba/ 

Rekreačná chata, Senica /rekonštrukcia/
Penzión u Aničky /architektonická štúdia/
Ubytovňa ŽOS, Trnava /rekonštrukcia/
XS dom, Bratislava /novostavba/


ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
kancelárske budovy

Administratívna budova ZF I, Trnava /novostavba/
Administratívna budova ZF II, Trnava /novostavba/ 
Administratívna budova ZF III, Komárno /rekonštrukcia/
Idea pre Magnu, Piešťany /urbanisticko-architektonická súťaž/ 


VEREJNÉ STAVBY
školy, univerzitné objekty, športové stavby, kultúrne centrá,

ZŠ Angely Merici, Trnava /rekonštrukcia/
Budova duálneho vzdelávania ZF Slovakia a.s., Trnava /novostavba/
Dostavba a rekonštrukcia ZŠ a MŠ, Dolná Streda
Objekt pre stravovanie a výuku SOUP-P, Rakovice /rekonštrukcia+novostavba/
Športovo-komunitné centrum, Dolná streda /rekonštrukcia/
Kultúrne centrum Hviezda, Trnava /urbanisticko-architektonická súťaž/


PRIEMYSELNÉ OBJEKTY A VÝROBNÉ AREÁLY
výroba, expedícia, skladovanie

Objekty skladov a expedície ZF Slovakia a.s., Trnava
Prevádzkové, výrobné a administratívne priestory ZF Slovakia a.s., Levice
Vyparovacia stanica pre čistenie vagónov ŽOS, Trnava
Výrobné haly Emerson Energy Systems, Nové Mesto nad Váhom


ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE OBJEKTY
ambulancie, liečebné zariadenia, hospice, opatrovateľské zariadenia, charitné zariadenia

Trnavská arcidiecézna charita - Centrum pomoci človeku, Trnava /rekonštrukcia/
Zariadenie sociálnych služieb Svetlo n.o., Trnava /rekonštrukcia/
Hospic sv. Lujzy, Prievidza /rekonštrukcia interiéru/


SAKRÁLNE STAVBY
rekonštrukcie sakrálnych objektov, kaplnky

Školská kaplnka, Sereď /návrh interiéru/
Konvikt a Marianum, Trnava /rekonštrukcia/
Konvikt sv. Ladislava, Bratislava /rekonštrukcia/
Kanonické domy č. 5, 6 a 7 na Nám. sv. Mikuláša, Trnava /rekonštrukcia/


INTERIÉRY, NÁBYTOK A MOBILIÁR
byty, rodinné domy, kancelárie, reprezentatívne priestory, služby a obchody,
mobiliár na mieru, kuchyne, nábytkové zostavy

AB pizzeria, Sereď
Interiér bytu - Seberíniho, Bratislava
Interiér rodinného domu, Kalinkovo
Infopoint ZF, Trnava  
Mobiliár do kostola sv. Michala archanjela, Naháč
Vizualizácie interiéru Kolonádového mosta, Piešťany
Interiér bytu - Krajinská, Piešťany /rekonštrukcia/
Interiér bytu - Veľké Orvište /rekonštrukcia/


KRAJINNÉ, PARKOVÉ A ZÁHRADNÉ REALIZÁCIE
súkromné a verejné záhrady, parky, námestia, pietne miesta, vyhliadkové body

Kostolné námestie a park, Dolná Streda
Park v Seredi
Vyhliadka na vrchu Vojšín, Malá Lehota /architektonicko-krajinárska súťaž/
Prístrešok na bicykle, Sereď
Park v Leopoldove


ÚZEMNÉ PLÁNY A ZASTAVOVACIE ŠTÚDIE
posúdenie, zmeny a doplnky, aktualizácie, odborné konzultácie

Územný plán obce, Dolná Streda
Výstavba zóny RD Slnečnice, Senica /územné konanie/
Výstavba zóny Weinberg, Svätý Jur - spolupráca s AABP /realizácia/