október 2021
október 2021
apríl 2022
apríl 2022
máj 2022
máj 2022

CENTRUM POMOCI ČLOVEKU
Trnavská arcidiecézna charita

_lokalita: Trnava
_kategória: sociálne objekty /rekonštrukcia/
_stupeň PD: realizačný projekt
_rok: 2018-2023
_foto: Tomáš Manina

Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2023