Dom pútnikov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
názov stavby: Dom a pútne miesto
miesto stavby: Praha - Staré mesto, František
ubytovanie (počet osôb): 87 + 40
zastavaná plocha: 1128,65m2

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE

V návrhu dominujú jednoduché a čisté architektonické formy, jasné geometrické línie. Pravideľnosť je narušená akcentom výrazne vertikálnej oblúkovej steny modlitebne, ktorá oddeľuje verejné, poloverejné a súkromné priestory.

Hlavná hmota objektu je v prízemí predelená na dve časti výrazným prechodom. V severnom krídle sa nachádza stupňovitá predajňa kníh s čitárňou a zázemím pre krytý verejný priestor. Úlohou tejto verejnej plochy je zabezpečiť priestor na stretnutia prípadne prednášky odohrávajúce sa na integrovanom stupňovitom auditóriu, ktoré sa akoby opieralo o oblúkovú stenu modlitebne. Južné krídlo slúži samotnému domu pútnikov. Na vstup nadväzuje vstupná hala cez všetky tri podlažia s recepciou a hlavným vertikálnym komunikačným jadrom. Schodisko sa akoby vinie po obvode haly a na horných podlažiach vytvára galérie - odkaz na putovanie človeka životom. Na vstupnú halu sa napája dispozičný dvojtrakt - chodba a zázemie (hygieny, umyvárky, správa areálu, technická miestnosť).

Hmotovo-priestorovú skladbu objektov na prízemí v južnej časti uzatvára jedáleň, ktorá je navrhnutá na samostatné fungovanie aj v prípade nevyužívania hlavného objektu - disponuje vlastným vstupom.

Súkromný dvor ma charakter uzavretého intímneho priestoru - zo všetkých strán obostavaného stavebnými konštrukciami. Krytý priestor pod modlitebňou slúži na prípadné stanovanie, resp. ubytovanie vonku. Časť dvora je vymedzená aj pre meditačnú záhradu.

2NP domu pútnikov je vyhradené na ubytovanie. Severné a južné krídlo sú spojené lávkou napojenou na chodby - dispozičný dvojtrakt. Prevládajú trojlôžkové izby s východnou a západnou orientáciou, každá izba je vybavená jednou poschodovou posteľou. Pridanou hodnotou sa stávajú zimné záhrady - priestor na meditáciu. Na tejto úrovni je situovaný aj poloverejný nekrytý priestor - zvýšené plató. Vytvára plochy na rôzne aktivity, stretnutia, prípadne prednášky a tiež aj bohoslužby pod otvoreným nebom - priame napojenie na modlitebňu. Podlaha zároveň vytvára prestrešenie verejnému priestoru na prízemí. Jeho presvetlenie je zabezpečené svetlíkmi - odchlýpenia železobetónovej dosky. Modlitebňa je priamo napojená na zvýšené plató, ale zároveň je vytvorená dostatočná intimita zabezpečená vertikálnou oblúkovou stenou, ktorá je narušená len celoskeným vstupným kubusom. Opticky sa otvára veľkým presklením smerom na východ a na areál kláštora - výrazný duchovný ráz.

Najvyššie podlažie s miernymi zmenami kopíruje podlažie pod ním. Izby sú orientované na východ, chodba na západ. Spoločenská miestnosť disponuje rohovým zasklením - optický kontakt na Vltavu a Letenské sady.

Na celom komplexe budov sa vyskytujú len tri úpravy povrchov. Parter domu pútnikov a jedálne je obložený kamennými platňami, druhé, tretie podlažie a tri steny modlitebne sú omietnuté na bielo s jemnou štruktúrou. Akcentujúca oblúková stena a zastrešujúca doska verejného priestoru majú štruktúru pohľadového betónu - moderný prvok mestskej architektúry.