DOM S PREJAZDOM

_lokalita: Podunajská pahorkatina
_kategória: rodinný dom, rekonštrukcia, plán obnovy
_stupeň PD: architektonická štúdia
_rok: 2023

Prejazdový dom zo 60-tych rokov 20.stor. je nositeľom odkazu na typologické znaky pôvodného sedliackeho domu s prejazdom (koniec 19.-zač.20.stor.), ktorý bol hodnotným príkladom kvalitnej ľudovej architektúry mnohých najmä vinohradníckych oblastí.
Pri stanovení reálnej únosnej a hospodárne pozitívnej miery adaptability objektu bolo cieľom neukončiť, ale zabezpečiť pokračovanie príbehu domu.

S dôrazom na akceptáciu existujúcej tradičnej radovej zástavby majoritne prejazdových domov v uličnej štruktúre sú zachované hlavné výrazové prvky architektúry domu v pôvodnej polohe.
V prospech zvýšenia svetelnej atmosféry vstupného koridoru – prejazdu, a jeho možného zapojenia do diania v dome, je transformovaný jeho charakter na viacfunkčný chránený exteriérový priestor (otvorený krov, v krytine umiestnené presvetľovacie"sklenené" škridly,...)

Pri použití zodpovedajúcej miery princípu integrovaného environmentálneho navrhovania sú aplikované procesy zamerané na dosiahnutie vysokého komfortu a nízkej spotreby energie najmä integráciou pasívnych princípov.