Budova duálneho vzdelávania ZF Slovakia, a.s.

Zastavaná plocha stavby ............................. 227,75 m2

Úžitková plocha -4 nadzemné podlažia..836,38 m2

Obostavaný priestor .................................. 3792,04 m3

Budova duálneho vyučovania sa nachádza v areáli výrobného závodu ZF Slovakia, a.s. na Strojárenskej ulici v priemyselnej zóne bývalých Trnavských automobilových závodov. Objekt samostatnej 4-podlažnej prístavby k výrobným priestorom ZF Slovakia slúži pre stredoškolské duálne vyučovanie. Na 1.n.p. sú priestory vstupu do objektu, schodiska a dielne pre odborné vyučovanie, na 2.n.p. je učebňa teoretického vzdelávania a dielne pre odborné vyučovanie, wc žiakov, na 3.n.p sú šatne so sociálnym zázemím a kabinet pedagógov so sociálnym zázemím a na 4.n.p. je veľkopriestorová kancelária.