BUDOVA DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
ZF Slovakia, a.s.

_lokalita: Trnava
_kategória: školské stavby /novostavba/
_stupeň PD: realizácia
_zastavaná plocha: 227,75 m2


Budova duálneho vyučovania sa nachádza v areáli výrobného závodu ZF Slovakia, a.s. na Strojárenskej ulici v priemyselnej zóne bývalých Trnavských automobilových závodov. Objekt samostatnej 4-podlažnej prístavby k výrobným priestorom ZF Slovakia slúži pre stredoškolské duálne vyučovanie. Na 1.n.p. sú priestory vstupu do objektu, schodiska a dielne pre odborné vyučovanie, na 2.n.p. je učebňa teoretického vzdelávania a dielne pre odborné vyučovanie, wc žiakov, na 3.n.p sú šatne so sociálnym zázemím a kabinet pedagógov so sociálnym zázemím a na 4.n.p. je veľkopriestorová kancelária.