Hala Emerson V1

Základné údaje o stavbe:

Zastavaná plocha objektu V1 .................................................. 2.796,00 m2

Zastavaná plocha rekonštruovanej časti objektu V1 ................... 1.368,34 m2

Zastavaná plocha objektu D1 ...................................................... 809,74 m2

Užitková plocha prízemia rekonštruovanej časti V1 ...1.285,60 m2

Užitková plocha 1.poschodia rekonštruovanej časti V1 ..... 1.118,80 m2

Užitková plocha 2.poschodia rekonštruovanej časti V1 ..... 758,70 m2

Plocha riešených spevnených plôch a komunikácii ........................... 3.852,71 m2

Predmetná stavba sa týka rekonštrukcie výrobnej budovy V1 a priľahlej skladovej haly D1 vrátane spevnených plôch komunikácií v bezprostrednej blízkosti objektov. Budova V1 bola postavená začiatkom 20.storočia ako výrobný objekt. Po rekonštrukcii slúži pre výrobu elektronických súčiastok a tovarov. Okrem výrobných priestorov sú v objekte aj sociálno-administratívne priestory. Objekt D1 je s budovou V1 prepojený cez manipulačný priestor a slúži pre skladovanie paliet a polotovarov. Budova V1 so spojovacím krčkom a budovou D1 vytvárajú uzavreté nádvorie slúžiace pre zásobovanie objektov.