GÁNKOVÝ DOM

_lokalita: stredné Slovensko
_kategória: rodinný dom, rekonštrukcia, plán obnovy
_stupeň PD: architektonická štúdia
_rok: 2023

Revitalizácia domu prináša spoluprácu pôvodných foriem: obytnú funkciu zabezpečuje rovnako ako pôvodne jadro domu, doplňujúca funkcia krytého predstaveného prechodu - gánku je zachovaná. Výrazové prostriedky sa z tradičných posúvajú do súčasného jazyka.

Krytý gánok naďalej komunikačne obsluhuje, ochraňuje a zabezpečuje napojenie bývania na exteriér. V strednej časti gánku je vložený presklený prvok tepelného filtra s pridanou funkciou zimnej záhrady, ktorý vizuálne oddeľuje intímnejšiu nočnú zónu. Smerom k ulici gánok prechádza do obnoveného priedomia s integrovanou lavičkou do schodiska a zvýšených záhonov. Táto prinavrátená pôvodná forma vytvára možnosť budovať kontakt medzi uličným (verejným) a súkromným (individuálnym) priestorom vstupnej zóny pozemku a domu.

Pri stanovení reálnej únosnej miery adaptability objektu bolo cieľom neukončiť, ale zabezpečiť pokračovanie príbehu domu s ohľadom na trvalú udržateľnosť v súčasnosti a budúcnosti. Jadro domu bolo očistené a doplnené o nevyhnutné stavebno-techn(olog)ické energetické systémy s cieľom maximálnej hospodárnosti, recyklácie a udržateľnosti.