HALA ŽOS

_lokalita: Trnava
_kategória: priemyselné objekty /novostavba/
_stupeň PD: realizácia
_rok: 2005
 
_zastavaná plocha objektu prístavby haly: 3 453 m3
_zastavaná plocha administratívy: 228 m2
_zastavaná plocha objektu novej haly: 2 603 m2


Lokalita výrobného areálu fy ŽOS TRNAVA,a.s. sa nachádza
v okrajovej polohe Trnavy, v intraviláne mesta.

Predmetný objekt je riešený ako prístavba k montážnej
hale N2 a pozostáva z halovej časti, administratívnej
časti a prístrešku nad koľajami č. 45 a 47.

Montážna hala sa skladá z troch hmôt, a to strednej hmoty presuvne a dvoch vyšších hmôt montážnych priestorov ležiacich po oboch stranách presuvne.

Hmotovo sú jednotlivé časti haly riešené ako jednopriestorové so sedlovou strechou s minimálnym sklonom. Fasády sú ukončené rovnou atikou. Prirodzené presvetlenie hál je
riešené presvetľovacími panelmi vloženými
do strešného plášťa. Odvetranie je samotiažnými
ventilačnými hlavicami v hrebeni strechy.

Administratívna budova je dvojpodlažná , riešená ako prístavba k montážnej hale. Prestrešenie je pultovou strechou
s minimálnym sklonom. Atiky fasád sú rovné.

Navrhovaná stavba novej haly, situovaná vo vstupnej severnej časti (pri osobnej vrátnici) areálu firmy ŽOS, a. s., je riešená ako samostatne stojaci objekt medzi existujúci objekt
Stavebného dvora a halu N2.

Účelom investície je zvýšenie kapacity
výroby železničných vagónov.

Hala zo ŽB prefabrikovanej skeletovej nosnej konštrukcie určená pre žeriavové dráhy je riešená v priečnom smere
(kolmo na existujúcu halu N2) ako 2-loďová.