KULTÚRNE CENTRUM HVIEZDA
Trnava

_lokalita: Trnava
_kategória: rekonštrukcia, kultúrne stavby
_stupeň PD: urbanisticko-archotektonická súťaž
_rok: 2022