KAPLNKA SV. EUZÉBIE
Saleziánky

_lokalita: Banská Bystrica
_kategória: sakrálne stavby, interiér, mobiliár
_stupeň PD: v realizácii
_rok: 2023