KAPLNKA UPeCe Trnava

_lokalita: Jezuitský kláštor, Trnava
_kategória: sakrálne stavby, interiér
_stupeň PD: architektonická štúdia
_rok: 2023