MESTSKÁ RADOVKA

_lokalita: Záhorie
_kategória: rodinný dom, rekonštrukcia, plán obnovy
_stupeň PD: architektonická štúdia
_rok: 2023

Strohé priestorové možnosti dispozície rodinného domu sú dané pôvodným stavebným objemom, pri zachovaní úžitkovej plochy domu a pri minimalizácii búracích prác posúva navrhované riešenie optimalizáciu vnútorného prostredia na úroveň, ktorá užívateľovi poskytne kvalitatívne vyšší a udržateľný (vrátane energetickej úspory) komfort bývania.

Pri stanovení reálnej únosnej miery adaptability objektu s cieľom neukončiť, ale zabezpečiť pokračovanie príbehu domu - s ohľadom na trvalú udržateľnosť v súčasnosti a v budúcnosti - sú aplikované procesy zamerané na dosiahnutie vysokého komfortu a nízkej spotreby energie najmä integráciou pasívnych princípov, čím sa dosiahne vysoká energetická efektívnosť domu. Nasledovať bude doplnenie čo najefektívnejším (podľa možnosti aj najjednoduchším) techn(olog)ickým systémom.

Južná záhradná fasáda má predsadený ľahký mäkko tieniaci obal, podlažia sú prepojené dynamickým tancom vyľahčeného točitého schodiska, ktoré prepája pobytové "pavlače". Prvok vertikálnej záhrady vytvára pridané exteriérové priestory - v rovine prízemia previazané s dennou zónou a exteriérovou cestou je so záhradou prepojená aj nočná zóna domu na poschodí.