KOSTOLNÉ NÁMESTIE A PARK

_lokalita: Dolná Streda
_kategória: park
_stupeň PD: realizácia
_rok: 2010-2011
_riešená plocha: 21 509 m2


Komplexný návrh okolia Kostola sv. Jakuba

a priľahlého parku v Dolnej Strede.