VEREJNÉ PRIESTORY

Park v Dolnej Strede


Komplexný návrh okolia Kostola sv. Jakuba v Dolnej Strede.


_lokalita: Dolná Streda
_rok: 2010-2011
_riešená plocha: 21 509 m2