INTERIÉR ŠKOLSKEJ KAPLNKY, SEREĎ
CZŠ sv. Cyrila a Metoda

_lokalita: Sereď
_kategória: sakrálne stavby /interiér a mobiliár/
_stupeň PD: realizácia
_rok: 2020