AB PIZZERIA

Návrh rekonštrukcie interiéru pizzerie bol postavený na hľadaní súzvuku medzi silnými výrazovými prvkami, ktoré si majteľka priala zachovať (drevená priečka salóniku a kamená podlaha), a novonavrhnutými materiálmi, mobiliárom a svietidlami. _lokalita: Sereď
_rok: 2018-2019