AB PIZZERIA

_lokalita: Sereď
_kategória: interiér /rekonštrukcia/
_stupeň PD: realizácia
_rok: 2018-2019


Návrh rekonštrukcie interiéru pizzerie bol postavený na hľadaní súzvuku medzi silnými výrazovými prvkami, ktoré si majteľka priala zachovať (drevená priečka salóniku a kamená podlaha), a novonavrhnutými materiálmi, mobiliárom a svietidlami.