NA STRÁNKE SA PRACUJE

"30 rokov skúseností autorizovaných architektov od návrhu po realizáciu"

architektúra - urbanizmus - krajina - interiér - design  

statika  -  TZB  -  elektro  -   energetická úspora a posúdenie -  protipožiarna ochrana  - 
VZT   -   vonkajšie  úpravy  -   technologické  vybavenie  stavieb


  • obytné stavby  rodinné domy, bytové domy, prechodné ubytovanie
  • školské stavby MŠ, ZŠ, univerzitné objekty, duálne vzdelávanie, školské jedálne a centrá
  • priemyselné objekty a výrobné areály výroba, expedícia, skladovanie
  • zdravotnícke a sociálne objekty ambulancie, liečebné zariadenia, hospic, opatrovateľské zariadenia
  • administratívne stavby
  • sakrálna architektúra
  • interiéry, design   byty,   správa,   obchod,  sakrálne  objekty
  • územné plány, zastavovacie štúdie posúdenie, zmeny a doplnky, aktualizácie, odborné konzultácie
  • krajinné, parkové a záhradné realizácie súkromné a verejné, pietne miesta

Praxou overený model minimalizácie režijných nákladov umožňuje získať vybrané produkty na mieru vlastnej požiadavky za optimálne ceny.