Komplexná činnosť autorizovaných architektov s viac ako 30 ročnými skúsenosťami
v oblasti tvorby, prípravy a realizácie širokého spektra architektúry.