VÝROBNÁ HALA
Emerson Energy Systems

_lokalita: Nové Mesto nad Váhom
_kategória: priemyselné objekty /novostavba/
_stupeň PD: realizácia

_zastavaná plocha objektu haly: 5 300,45 m2
_zastavaná plocha prestrešenia rampy: 485,80 m2
_zastavaná plocha administratívnej budovy: 542,95 m2
_užitková plocha arministratívnej budovy: 921,11 m2


Lokalita výrobného areálu fy Emerson a. s. sa nachádza
v okrajovej polohe Nového Mesta nad Váhom. V mieste lokalizovanej novej výrobnej haly boli pôvodne umiestnené budovy administratívy a výroby, ktoré boli asanované.
Z komplexu pôvodných budov zostala zachovaná len budova jedálne s kuchyňou. Súčasťou stavby je rozšírenie priestoru jedálne z južnej strany, a to formou prístavby. Nové objekty spolu s kuchyňou a jedálňou tvoria hmotovo kompaktný celok zložený zo samostatných navzájom susediacich budov. Samotná výrobná hala priamo susedí zo severu
s kuchyňou, jedálňou i administratívou.


Navrhovaný objekt je využívaný pre montáž napájacích zdrojov pre vysielače GSM signálu - plechových skríň s elektronickým vybavením a vlastným zdrojom , 4 výrobkové rady - TOE, POE, JAFFA a Roadside - líšiace sa veľkosťou a prevedením
(iné výkonové parametre, iná úroveň vybavenia,
iný cieľový zákazník).