Výrobná hala Emerson Energy System

Zastavaná plocha objektu haly .................................................. 5.300,45 m2

Zastavaná plocha prestrešenia rampy ..................................................... 485,80 m2

Zastavaná plocha administratívno-sociálnej budovy ................... 542,95 m2

Užitková plocha administratívno-sociálnej budovy ....................... 921,11 m2

Lokalita výrobného areálu fy Emerson a. s. sa nachádza v okrajovej polohe Nového Mesta nad Váhom. V mieste lokalizovanej novej výrobnej haly boli pôvodne umiestnené budovy administratívy a výroby, ktoré boli asanované. Z komplexu pôvodných budov zostala zachovaná len budova jedálne s kuchyňou. Súčasťou stavby je rozšírenie priestoru jedálne z južnej strany, a to formou prístavby. Nové objekty spolu s kuchyňou a jedálňou tvoria hmotovo kompaktný celok zložený zo samostatných navzájom susediacich budov. Samotná výrobná hala priamo susedí zo severu s kuchyňou, jedálňou i administratívou.


Navrhovaný objekt je využívaný pre montáž napájacích zdrojov pre vysielače GSM signálu - plechových skríň s elektronickým vybavením a vlastným zdrojom , 4 výrobkové rady - TOE, POE, JAFFA a Roadside - líšiace sa veľkosťou a prevedením (iné výkonové parametre, iná úroveň vybavenia, iný cieľový zákazník).