RODINNÝ PENZIÓN

_kategória: prechodné ubytovanie
_stupeň PD: architektonická štúdia
_rok: 2017


Ideový návrh malého rodinného penzióna so samostatným bývaním v klasickej dedinskej zástavbe
v priamom dotyku na frekventovanú cyklotrasu.