SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE STAVBY


ĎALŠIE PROJEKTY

  • Zariadenie sociálnych služieb Svetlo n.o., Trnava /rekonštrukcia/
  • Hospic sv. Lujzy, Prievidza /rekonštrukcia interiéru/, 2019
  • Očná optika - ambulancia s predajňou, Sereď /interiér/, 2010