SAKRÁLNE PRIESTORY


ĎALŠIE PROJEKTY

  • Konvikt a Marianum, Trnava /rekonštrukcia/
  • Konvikt sv. Ladislava, Bratislava /rekonštrukcia/ 
  • Kanonické domy č. 5, 6 a 7 na Nám. sv. Mikuláša, Trnava /rekonštrukcia/